Североизточна България

РИО Шумен

Област Шумен се намира в Североизточния район, който обхваща земите между река Дунав, Стара планина и Черно море. В състава на района влизат 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен.Област Шумен е разположена в централната част на Североизточна България. Нейните граници са с областите Варна, Бургас, Сливен, Търговище, Разград, Силистра и Добрич. Географските области, …

РИО Шумен Read More »

РИО Търговище

Област Търговище се намира в Североизточния район, който обхваща земите между река Дунав, Стара планина и Черно море. В състава на района влизат 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен.Област Търговище се намира в Североизточна България. Нейните граници са с Русенска, Разградска, Шуменска, Сливенска и Великотърновски области.Дунавската равнина, Поповските и Разградски хълмове, части от …

РИО Търговище Read More »

РИО Силистра

Област Силистра е разположена в Северния централен район на Република България, който обхваща 5 области – Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград.Силистренска област се намира в североизточния край на България като граници са ѝ – река Дунав и Румъния, областите Русе, Разград, Шумен и Добрич.Релефът ѝ е равнинен, тъй като областта се простира на …

РИО Силистра Read More »

РИО Русе

Област Русе е част от Северен централен район. Разполага се в части от Дунавската хълмиста равнина и в части от Лудогорското плато. Съседни области са ѝ Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново. Поради стратегическото си местоположение, областта е от съществено значение за националната транспортна система. Тук е ж.п. Линията Русе – Варна, Дунав мост, който …

РИО Русе Read More »

РИО Разград

Област Разград е разположена в Северен централен район, чиито граници са с река Дунав и Румъния на север и районите Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен.  Северния централен район обхваща петте области: Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград.Пощенските кодове в областта започват с 7200, а кодът на МПС е с РР.Разградска област граничи …

РИО Разград Read More »

РИО Добрич

Област Добрич се намира в източна България. Границите ѝ са с областите Варна, Силистра и Шумен, както и с Черно море и река Дунав. Поради локализирането ѝ в части от Добруджа и Дунавската хълмиста равнина, релефът ѝ е преобладаващо равнинен, а климатът е сух. Поради богатите почви, подходящия климат и ниските нива на валежи, земята …

РИО Добрич Read More »

РИО Варна

Област Варна е разположена в Североизточната част на Република България и в източната част на Дунавската равнина. В нея се включват части от Южна Добруджа, Предбалкана, Стара планина. На юг граничи с област Бургас, на север с област Добрич , на запад с област Шумен, а на изток с Черно море.В състава на област Варна …

РИО Варна Read More »