РИО Варна

Област Варна е разположена в Североизточната част на Република България и в източната част на Дунавската равнина. В нея се включват части от Южна Добруджа, Предбалкана, Стара планина. На юг граничи с област Бургас, на север с област Добрич , на запад с област Шумен, а на изток с Черно море.
В състава на област Варна влизат 12 общини – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово. Пощенските кодове в област Варна са с 9000, а кодовете на МПС-тата е с В. Област Варна е на трето място по брой на населението.
Област Варна се характеризира с хълмист релеф, а климатът е умереноконтинентален, а по крайбрежната ивица има по-мек морски климат. Областният център град Варна съсредоточава четирите основни вида транспорт, а летището е международно с добри връзки с редица европейски градове, което улеснява туристопотока за летния сезон. В област Варна са редица от любимите курорти не само за българите, а и за европейците – Албена, Св. Св. Константин и Елена, Кранево, Шкорпиловци и др.

Географско разположение на община Варна

Община Варна с град Варна е административен център на област Варна. Тя е и основен икономически, културен и исторически център на североизточна България. Намира се в източния край на Дунавската равнина, на брега на Черно море. Граничи с две общини от състава на област Варна – община Аврен, община Аксаково.
Самата община Варна е разделена на северна и южна заради Варненското езеро и прокопания канал от езерото и до морето. Надморската ѝ височина е едва 20-40 метра. Едва 343 метра е и най-високият връх на територията на общината _ връх Армудтабия.
Сградата на община Варна е внушителна и разположена в сърцето на града – а също така и дом на градската библиотека. До нея е и Археологическия музей.

Икономически характеристики на община Варна


Икономическото състояние на община Варна е над средното за страната. Характеризира се с ниска безработица, а през активния туристически сезон заетост намират и лица от цялата страна и чужбина, т.е. налице е недостиг на работна ръка. Туризмът заема голям дял и е целогодишен, поради редица фактори като исторически и археологически обекти, спа и културен туризъм, ловен туризъм и др.
Друг развит отрасъл е селското стопанство, поради плодородната почва и благоприятния релеф. Основно в земеделието е развито зърнопроизводството, маслодайните култури и трайните насаждения. Голям дял за икономиката държат и морската индустрия, аутсорсинга и информационните технологии, транспорта, производството на електроуреди, както и микропредприятията. Сектор услуги е от изключително значение за развитата икономика на община Варна и генерира повече от 60% от нетните приходи. За икономическия просперитет говори и това, че Варна е единственият град в Северна България, чието население се увеличава.

Какво представлява РУО Варна

Регионалното управление на образуванието – Варна е териториално подразделение на администрацията на министъра на образованието и науката, гарантирайки управлението и контрола на държавната образователна политика в системата на предучилищното и училищно образование на територията на Област Варна.
Йерархията на РУО Варна е пирамидална структура, начело на която е началник, а под него има два отдела: “Организационно-методическа дейност и контрол” и “Административно-правно, финансово, стопанско и информационно обслужване”. В двата отдела работят специалисти, които обезпечават държавната политика в сферата на образованието.

РУО Варна – Свободни работни места

В РУО Варна може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

 • Учител по физика и информационни технологии – гимназиален етап
 • Учител по практика – компютърни науки
 • Учител по теория – ел. инженер силнотоков
 • Помощник-възпитател
 • Учител в група за целодневна организация на учебния ден
 • Учител по български език и литература
 • Учител по италиански език
 • Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден
 • Психолог
 • Помощник-възпитател – 2 щ. бр.
 • Учител по български език и литература

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Варна

 • СУ “Неофит Бозвели” – Варна
 • ПГЕ – Варна
 • ОУ “Христо Смирненски” – Тополи
 • ПГХХВТ “Дм. Ив. Мендеелеев” – Варна
 • СУХНИ “К. Преславски” – Варна
 • ОУ “Васил Априлов” – Варна
 • ДГ №36 “Морска звездица” – Варна
 • ЧСУ “Юрий Гагарин” – кк Камчия