РИО Област София

Софийска област се намира в централната част на Западна България. Нейни съседни области са: София-град, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник и Република Сърбия. Тя е значим транспортен център, тъй като от тук преминава международната железопътна линия Белград-София-Истанбул, националните ж.п. Линии София-Варна и София-Бургас, автомагистралите Хемус и Тракия.  В Софийска област е проходът Петрохан, който свързва Северозападна с Югозападна България, както и проходът Витиня, който свързва Северна с Южна България.
Релефът на област София е разнообразен – има редица полета като Софийско, Ботевградско, Ихтиманско и др., планини – Стара планина, Ихтиманска Средна гора, Рила, Верила, Плана, както и много водни артерии – Искър, Марица, Нишава, Тополница. Областта е богата и на минерални извори, както и на курортни и спортни обекти като ски курорта Борове, балнеоселищата Искрец, Костенец, Долна баня. Прекрасни условия има за културен, ловен, кулинарен и селски туризъм, благодарение на уникалната природа на Искърското дефиле и над тристатина защитени местности и забележителности.
Пощенските кодове започват от 2000, а МПС кодът е СО.
В състава на Софийска област влизат 22 общини с общо 278 населени места. От тях градовете са 18, а селата 260.

Икономически характеристики на Софийска област

Софийска област е на трето място в страната по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Растежът на заплатите е над средния за страната, което определя и ниските нива на бедност. Местния пазар на труда е активен. Инвестициите също са добри. Икономическото развитие е силно.Инфраструктурата е на сравнително добро ниво. Местните данъци и такси са държат стойности около средните за страната.
Естествения прираст е един от най-ниските в България. В образованието показателите са по-скоро ниски, което важи и за броя общопрактикуващи лекари. Културният живот в Софийска област също не е сред най-активните.

Какво представлява РУО София област

РУО София регион е местното подразделение – структура, подчинено на министъра на образованието и науката, което се грижи за прилагане на държавната политика в област София. РУО София регион спомага дейността на директори и учители, разполага с бюджет, който отчита официално, контролира и прилага налагането и спазването на законодателните мерки и политики.

Начело на РУО София регион е Росица Иванова.Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” се ръководи от Веселка Илова. Началник на отдел ОМДК е Илонка Славчева.