РИО Враца

Врачанска област се намира в Северозападната част на Република България и заема малко по-малко от 3% от територията на страната.  Граничи със следните области: Монтана, Ловеч, Плевен и София, а северна граница е река Дунав. Богата е територията на област Враца на природни образувания и е с разнообразен релеф, тъй като територията ѝ обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Стара планина. Редица реки минават през врачанска област – Искър, Огоста, Скат, както и международната магистрала от Гърция за Централна Европа. Естественият искърски пролом осъществява достъпа на областта със селищата в Южна България. На територията на врачанска област е и Първата атомна електроцентрала на балканите – АЕЦ “Козлодуй”. В областта е най-развит туризма, което е в резултат на уникалната, впечатляваща и разнообразна природа в района, затова ѝ могат да се предлагат всички видове туризъм. Има наличие на различни археологически и исторически останки от тракийско време и римско време.
Пощенските кодове започват от 3000, а кодовете за МПС са с ВР.
В състава на област Враца има 10 общини: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин. Населените места са 123, от които градовете са 8, а селата 115. Административен център е град Враца, разположен в община Враца.

Географско разположение на община Враца

Административен център и средище на култура и развитие на област Враца е община Враца и едноименния град. Общината има площ от 706 кв. км. и население малко над 75 000 души. Общият брой селища в състава на общината са 23. Границите ѝ се определят с тези на община Криводол – северозападни, община Борован и община Бяла Слатина – североизточно, община Роман – югоизточно, община Мездра – южно, област София – югозападно и област Монтана – западно.
Както на цялата област, така и на община Враца, релефът е разнообразен и съставен от планини, хълмове и равнини. Общината се разпростира на три физикогеографски области в Република България – Западна Стара планина, Западна Дунавска равнина, Западен Предбалкан. Най-висока точка в общината е при хижа “Пършевица” – 1430 метра. А най-ниска точка е 135 метра н.в. при река Рибине. Общината е богата и на микроязовири – над 10 на брой, чиито води се използват за напояване на земеделски земи.
На територията на община Враца има редица природни забележителности – като пещера Леденика, проход Вратцата, Божия мост, водопадите Скакля и Боров камък и др. Изобилства от екопътеки, развит е делтапланеризма, религиозния туризъм, селския и еко туризъм.

Икономически характеристики на община Враца

Община Враца, както и Северозападна България като цяло се отличава с нисък стандарт на живот, макар че в последните години брутния вътрешен продукт се увеличава с ускорени темпове. Местните данъци и такси са ниски, а проблеми са лошата структура на образованието на работната ръка. Освен това основна характеристика е застаряването на населението и проблемите със здравеопазването, поради липса на достатъчно специалисти , леглова база в болниците и техническа обезпеченост.  Друг проблем е слабо развития културен живот в общината и областта.

Какво представлява РУО Враца

РУО Враца изповядва мисиите на териториалните административни единици, пряко подчинени на министъра на образованието и науката като осъществява пряк контрол и управление на местните структури. Осъществява дейността си с приоритет в интерес на децата и учениците част от образователните институции, като осмислено и отговорно прилага държавната образователна политика чрез реализиране и прилагане на доказани в своята ефективност педагогически и организационни модели и практики.

РУО Враца – Свободни работни места

В РУО Враца може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието:

 • учители математика
 • учители по български език
 • хигиенист
 • човещки ресурси на учебно заведение
 • учител по биология
 • начален учител за детска градина
 • учител по химия

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Враца

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 • ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
 • СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ КЪНЧОВ”
 • СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ КЪНЧОВ”
 • СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШИН”