РИО Град София

Област София или София-град е област в България. Намира се в централна Западна България. Границите ѝ са със Софийска област и област Перник. Тя е и най-гъсто населената област в Република България. Пощенските кодове започват от 1000, а МПС-кодовете са С, СА и СВ.
В рамките на Софийска област влиза една единствена община – Столична. Областта се състои от общо 38 населени места. От тях 4 са градовете – Банкя, Бухово, Нови Искър и София, а селата са 34 – Балша, Бистрица, Бусманци, Владая, Войнеговци, Волуяк, Герман, Горни Богров, Доброславци, Долни Богров, Долни Пасарел, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Казичене, Клисура, Кокаляне, Кривина, Кубратово, Кътина, Лозен, Локорско, Мало Бучино, Мировяне, Мрамор, Мърчаево, Негован, Панчарево, Плана, Подгумер, Световрачене, Чепинци и Яна. Териториите на двете се припокриват. Разположена е в Софийското равно поле и части от планината Витоша. Предлага много природни и културно-исторически, археологически забележителности. Условията за туризъм са прекрасни. На територията на област София има 1 природен парк, 2 резервата, 6 защитени местности и 2 природни забележителности.

Географско разположение на община Столична

Столична община е единствената община в границите на област София-град. Тя е разделена на 24 района, от които 16 са в град София, 5 са части от софийски квартали и съседни населени места, 3 са само с градове и села извън столицата София.
Намира се в Софийската котловина, сгушена между планините Витоша, Люлин, Лозен, Средна гора и Стара планина. Надморската височина е 550 метра. Водните артерии са река Искър с притоците си Перловска и Владайска реки и др.  София е административен, културен и финансов център не само на общината и областта, а и на България.
Община Божурище и община Костинброд от Софийска област граничат със Столична община на северозапад. Община Своге от Софийска област е граница на север. Община Елин Пелин от Софийска област е граница на изток. Община Ихтиман от Софийска област е граница на югоизток. Община Самоков от Софийска област е граница на юг, а община Перник от област Перник е западна граница на Столична община.
Столична община може да се похвали с равнинен, ниско-, средно- и високопланински релеф. Централната част на общината е в средата на Софийското равно поле, където надморската височина средно е 600 метра.

Икономически характеристики на Столична община

Столична община е първенец по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Тук са най-високите заплати и доходи на населението. В района има ниски нива на бедност, а инвестициите са най-високите в страната. По отношение на размер на местни данъци и такси, на демография, на образование на здравеопазване Столична община е първенец. Тук е и най-активния културен живот в страната. Основните сектори, които са от значение за икономиката са финансите, търговията, транспорта, строителството и аутсорсинга.

Какво представлява РУО София-град

РУО София-град е на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката. Началникът на РУО е държавен служител, който е пряко назначен от министъра на образованието и науката. Основна негова функция и отговорност е да провежда държавната политика в областта на образованието, да планира, организира, контролира дейността на РУО, да сключва и прекратява договорите на директорите на общински училища и др.
Началник на РУО София-град е Ваня Кастрева, началник на отдел “АПФСИО” е Милен Балджев, а на отдел “ОМДК” е Светла Димитрова.

РУО София Град – Свободни работни места

В РУО София град може да откриете обявените свободни работни места: yчителка по италиански език, педагогичен съветник, начален учителн, учител ДГ, учител по английски език, учител по математика, хигиенист, технически секретар, човешки ресурси, помощник възпитател, начален учител, логопед и др.

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО София град

  • 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо”
  • ПГТ “Алеко Константинов” – гр. Банкя
  • 10 СУ
  • „Теодор Траянов“
  • 7 СУ “Св. Седмочисленици”
  • 5 ОУ “Иван Вазов”
  • ДГ 75 “Сърчице”
  • 148 ОУ “Професор доктор Любомир Милетич”
  • 103 ОУ “Васил Левски”