РИО Видин

Видинска област е разположена в Северозападната част на Република България. Тя е една от най-малките по територия области в страната, но е с много добро географско разположение в Дунавската хълмиста равнина. Нейните граници се определят от река Дунав на север, държавната граница с Република Сърбия е нейна западна граница. Източната ѝ граница е тази с област Монтана. Най-северната точка на областта е и тази на България – устието на река Тимок. Като точка с най-голяма надморска височина е връх Минджур с неговите 2168 метра. Област Видин е във водосборния басейн на река Дунав и притоците ѝ Арчар, Видбол, Войнишка река, Делейнска река са изцяло в нейна територия.
Релефът е богато разнообразен – планини, пасбища, долини, низини, плата, много пещери, чукари, реки, езера.
От гледна точка на забележителности районът е много богат. Тук са едни от най-впечатляващите пещери – Магурата, Венеца, невероятния феномен Белоградчишки скали, крепостите баба Вида и Белоградчишката, древни селища и др., доказващи развиващата се култура още от най-ранно римско време.
Пощенските кодове в областта са от 3700, а кодовете на МПС са Вн.
Освен, че област Видин е със сравнително малка територия, тя е и най-слабо населената област в България. По-малко от 85 000 души живеят тук. На територията на Видинска област има 141 селища. От тях 7 са градове.

Географско разположение на община Видин

Административен център и средище на култура и развитие на област Видин е община Видин и едноименния град. Общината е най-северозападната и изцяло разположена покрай река Дунав. Границата със Република Сърбия е в непосредствена близост. Община Видин отстои на 200 км от столицата София, а през нея преминават два от трансевропейските коридори – №4 и №7. Освен това в близост е фериботна линия Видин-Калафат, безмитната зона, пристанището Видин Север, Дунав мост 2.

Икономически характеристики на община Видин

Въпреки прекрасното си разположение, природните дадености, географската си позиция като свързващи звено между България и Близкия изток и Европа, културно-историческото наследство, възможностите за туризъм, област Видин, и в частност община Видин, са с далеч по-нисък БВП на глава от населението от средното за страната. Тук дейност развиват единствена мина в Югоизточна Европа за гипс, чиято чистота е над 95%, държавната фирма “Ел Би Булгарикум” – лидер в млекопреработващия сектор, винарската изба “Магура”, част от едноименната пещера, винарска изба “Новоселска гъмза”, “Бонония естейт” – производител на качествено вино, “Кнауф България” – завода за гипсофазерни плоскости и др.
Икономическите предпоставки за успешно развитие на региона са големи, но належаща е нуждата от инвестиции и разширяване на дейностите в сферата на промишлеността, целенасочена реклама в сектор туризъм, изграждане на нови хотели, които да посрещат туристите и др. За съжаление в наши дни стандарта на живот на жителите във видинско са едни от най-ниските в страната. Областта и общината се представят слабо на пазара на труда, а населението е застаряващо.

Какво представлява РУО Видин

РУО Видин е местното подразделение – структура, подчинено на министъра на образованието и науката, което се грижи за прилагане на държавната политика в област Видин. РУО Видин спомага дейността на директори и учители, разполага с бюджет, който отчита официално, контролира и прилага налагането и спазването на законодателните мерки и политики.

Начело на РУО Видин е Галя Павлова, която е и старши експерт по български език и литература, а в състава му са старши експерти по средно образование: Наталия Крумова – началник отдел “ОМДК”, Таня Иванова – старши експерт по предучилищно образование, Ели Янакиева – старши експерт по чужд и майчин език, Ирена Водова – старши експерт по математика, Владко Вълчев – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия. В отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” са Ангел Донкин, който е началник на отдела, Рени Йорданова – главен счетоводител, Огнян Георгиев – старши експерт по информационно осигуряване, инж. Даниела Маринова – старши експерт по анализ на информацията, Анжела Боянова – главен специалист човешки ресурси и Юлия Маринова – технически изпълнител – касиер.

РУО Видин – Свободни работни места

В РУО Видин може да откриете обявените свободни работни места от инспектората по образованието: Учители в група за ЦОУД – 2 места

От кои училища се предлагат свободните работни места в РУО Видин

  • ОУ „Л. Каравелов“ гр. Видин