Южен централен

РИО Хасково

Област Хасково се намира в Южния централен район на Република България и по-точно в източната му част. Съседни области са Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Кърджали, както и държавите Турция и Гърция. В пътнотранспортно отношение областта е значима, тъй като от тук преминава ж.п. линията София – Истанбул и автомагистрала Тракия.От географска гледна точка, Хасковска …

РИО Хасково Read More »

РИО Смолян

Област Смолян се намира в Южен Централен район заедно с областите Пазарджик, Пловдив, Хасково и Кърджали. Разпростира се в източната част на планината Родопи, което определя планинския релеф. В района е развито животновъдството, както и има находища на руди – оловни и цинкови.Традиционно тук, заради природата и запазените традиции, както и преимуществата на планината, са …

РИО Смолян Read More »

РИО Пловдив

Област Пловдив е в Южния централен район, който граничи със Северния централен район, Република Гърция и Република Турция, Югоизточен район, Югозападен район. Пет области съставляват Южния централен район. Това са Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали. Пловдивска област се намира в Централна Южна България. Граничи с областите Пазарджик, София, Ловеч, Стара Загора, Хасково, Кърджали и …

РИО Пловдив Read More »

РИО Пазарджик

Област Пазарджик е в Южен централен район, който граничи на север със Северен централен район, на юг с Република Гърция и Република Турция, на изток с Югоизточния район, а на запад с Югозападния район. На територията на Южен централен район са 5 от областите – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали.Област Пазарджик е в Централна …

РИО Пазарджик Read More »

РИО Кърджали

Област Кърджали е разположена в южен централен район, в източната част на планина Родопи. Границите ѝ са със съседните области Смоля, Пловдив и Хасково, а на юг Република Гърция. Пощенските кодове в областта започват с 6600, а кодът на МПС е с К.Цялата област се състои от 7 общини, с общ брой населени места 470, …

РИО Кърджали Read More »