Северозападна Бълария

РИО Плевен

Област Плевен е част от Северозападния район заедно с областите Видин, Враца, Монтана и Ловеч. Плевенска област е в центъра на Дунавската хълмиста равнина и малки части от Предбалкана. Съседни области са Враца, Ловеч и Велико Търново. На север достига до река Дунав.Пощенските кодове започват от 5800, а кодът на МПС е ЕН.Област Плевен се …

РИО Плевен Read More »

РИО Монтана

Област Монтана се простира в Северозападна България като нейни съседи са областите Видин, Враца и София, както и р. Дунав на север и Република Сърбия на югозапад. Релефът ѝ е разнообразен, поради разпростирането на областта на части от Дунавска хълмиста равнина и Предбалкана, което определя хълмистия релеф в източната част, равнинния в северната част и …

РИО Монтана Read More »

РИО Ловеч

Ловешка област е част от Северозападния регион на Република България. Намира се в Централна Северна България и граничи с областите Плевен, Велико Търново, Пловдив, София и Враца. Местоположението ѝ там, където се срещат Стара планина и Дунавската хълмиста равнина, което определя релефа ѝ като равнинен и хълмист. Богата е на води – тук преминават реките …

РИО Ловеч Read More »

РИО Враца

Врачанска област се намира в Северозападната част на Република България и заема малко по-малко от 3% от територията на страната.  Граничи със следните области: Монтана, Ловеч, Плевен и София, а северна граница е река Дунав. Богата е територията на област Враца на природни образувания и е с разнообразен релеф, тъй като територията ѝ обхваща части …

РИО Враца Read More »

РИО Видин

Видинска област е разположена в Северозападната част на Република България. Тя е една от най-малките по територия области в страната, но е с много добро географско разположение в Дунавската хълмиста равнина. Нейните граници се определят от река Дунав на север, държавната граница с Република Сърбия е нейна западна граница. Източната ѝ граница е тази с …

РИО Видин Read More »