Адиминистративни области в България

РИО Добрич

Област Добрич се намира в източна България. Границите ѝ са с областите Варна, Силистра и Шумен, както и с Черно море и река Дунав. Поради локализирането ѝ в части от Добруджа и Дунавската хълмиста равнина, релефът ѝ е преобладаващо равнинен, а климатът е сух. Поради богатите почви, подходящия климат и ниските нива на валежи, земята …

РИО Добрич Read More »

РИО Габрово

Област Габрово е разположена между областите Велико Търново, Ловеч и Стара Загора, в Централна Северна България. На територията на областта са части от Стара планина и Предбалкана, долините на реки Янтра, Росица, Видима, Дряновска, няколко високи плата, котловини и др. През Габрово минава ж.п. Линията, която свързва северна с южна България, което е важна предпоставка …

РИО Габрово Read More »

РИО Враца

Врачанска област се намира в Северозападната част на Република България и заема малко по-малко от 3% от територията на страната.  Граничи със следните области: Монтана, Ловеч, Плевен и София, а северна граница е река Дунав. Богата е територията на област Враца на природни образувания и е с разнообразен релеф, тъй като територията ѝ обхваща части …

РИО Враца Read More »

РИО Видин

Видинска област е разположена в Северозападната част на Република България. Тя е една от най-малките по територия области в страната, но е с много добро географско разположение в Дунавската хълмиста равнина. Нейните граници се определят от река Дунав на север, държавната граница с Република Сърбия е нейна западна граница. Източната ѝ граница е тази с …

РИО Видин Read More »

РИО Велико Търново

Област Велико Търново е разположена в Централна северна България. Граничи с река Дунав на север и с областите Плевен, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Сливен, Русе и Търговище.Областта се характеризира с изключително разнообразен релеф – от планини (Стара планина) до долини и низини, през хълмиста равнина. В областта има няколко значими реки – Янтра, притоците ѝ …

РИО Велико Търново Read More »

РИО Варна

Област Варна е разположена в Североизточната част на Република България и в източната част на Дунавската равнина. В нея се включват части от Южна Добруджа, Предбалкана, Стара планина. На юг граничи с област Бургас, на север с област Добрич , на запад с област Шумен, а на изток с Черно море.В състава на област Варна …

РИО Варна Read More »

РИО Бургас

Най-голямата по територия област в Република България е Бургаска област. Тя се намира в Югоизточна България. Граничи с Черно море на изток, с Сливен и Ямбол на запад, с Варна и Шумен на север и с Турция на юг.Пощенските кодове са с 8000, регистрациите на МПС с А.В състава ѝ влизат 14 общини. Административен център …

РИО Бургас Read More »

РИО Благоевград

Благоевградска област е една от 28-те области в България. Нейният административен център е град Благоевград. Пощенските кодове в тази област са от 2700. Кодът на МПС-тата в областта е Е. Тя се намира в югозападната част на България и покрива географския район Пиринска Македония.Площта на област Благоевград е 6449,5 кв.км., което я прави третата по …

РИО Благоевград Read More »