Адиминистративни области в България

РИО Русе

Област Русе е част от Северен централен район. Разполага се в части от Дунавската хълмиста равнина и в части от Лудогорското плато. Съседни области са ѝ Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново. Поради стратегическото си местоположение, областта е от съществено значение за националната транспортна система. Тук е ж.п. Линията Русе – Варна, Дунав мост, който …

РИО Русе Read More »

РИО Разград

Област Разград е разположена в Северен централен район, чиито граници са с река Дунав и Румъния на север и районите Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен.  Северния централен район обхваща петте области: Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград.Пощенските кодове в областта започват с 7200, а кодът на МПС е с РР.Разградска област граничи …

РИО Разград Read More »

РИО Пловдив

Област Пловдив е в Южния централен район, който граничи със Северния централен район, Република Гърция и Република Турция, Югоизточен район, Югозападен район. Пет области съставляват Южния централен район. Това са Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали. Пловдивска област се намира в Централна Южна България. Граничи с областите Пазарджик, София, Ловеч, Стара Загора, Хасково, Кърджали и …

РИО Пловдив Read More »

РИО Плевен

Област Плевен е част от Северозападния район заедно с областите Видин, Враца, Монтана и Ловеч. Плевенска област е в центъра на Дунавската хълмиста равнина и малки части от Предбалкана. Съседни области са Враца, Ловеч и Велико Търново. На север достига до река Дунав.Пощенските кодове започват от 5800, а кодът на МПС е ЕН.Област Плевен се …

РИО Плевен Read More »

РИО Перник

Област Перник се намира в Западна България. Границите ѝ са с област София, Кюстендил, София-град и Република Сърбия на запад. На територията на областта има богати залежи на въглища, руди, глини и варовик, които определят развитието на индустриалния и икономически сектори.  Географски района на област Перник обхваща Пернишко, Радомиско и Брезнишко поле, части от планините …

РИО Перник Read More »

РИО Пазарджик

Област Пазарджик е в Южен централен район, който граничи на север със Северен централен район, на юг с Република Гърция и Република Турция, на изток с Югоизточния район, а на запад с Югозападния район. На територията на Южен централен район са 5 от областите – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали.Област Пазарджик е в Централна …

РИО Пазарджик Read More »

РИО Монтана

Област Монтана се простира в Северозападна България като нейни съседи са областите Видин, Враца и София, както и р. Дунав на север и Република Сърбия на югозапад. Релефът ѝ е разнообразен, поради разпростирането на областта на части от Дунавска хълмиста равнина и Предбалкана, което определя хълмистия релеф в източната част, равнинния в северната част и …

РИО Монтана Read More »

РИО Ловеч

Ловешка област е част от Северозападния регион на Република България. Намира се в Централна Северна България и граничи с областите Плевен, Велико Търново, Пловдив, София и Враца. Местоположението ѝ там, където се срещат Стара планина и Дунавската хълмиста равнина, което определя релефа ѝ като равнинен и хълмист. Богата е на води – тук преминават реките …

РИО Ловеч Read More »

РИО Кюстендил

Област Кюстендил е в Югозападния регион. Намира се в Югозападна България, а границите ѝ са с областите София, Перник, Благоевград, Република Македония и Република Сърбия. Пощенските кодове започват от 2500, а кода на МПС е КН. В територията на областта има девет общини – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Невестино, Бобошево и …

РИО Кюстендил Read More »

РИО Кърджали

Област Кърджали е разположена в южен централен район, в източната част на планина Родопи. Границите ѝ са със съседните области Смоля, Пловдив и Хасково, а на юг Република Гърция. Пощенските кодове в областта започват с 6600, а кодът на МПС е с К.Цялата област се състои от 7 общини, с общ брой населени места 470, …

РИО Кърджали Read More »